Kategorie

Provozovatel: 

ŠPERKY s.r.o.

Starozagorská 6

Košice, 040 23

ID: 45551596

DPH: 2023033276

DIČ: SK2023033276

E-mail: marketing@sperky-eshop.sk

 

 

 • ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zpracování osobních údajů se provádí pro tyto účely:

 1. Poskytování služeb v souvislosti s provozem webových stránek v režimu nezbytném pro jejich řádné fungování.
 2. Měření počtu návštěv webových stránek a určení zdrojů návštěvnosti – měření se provádí za účelem zlepšení výkonnosti webových stránek.
 3. Zobrazování cílené reklamy na webových stránkách na základě identifikace chování návštěvníků webových stránek a vyhledávání na internetu, jakož i vyhodnocování účinnosti konkrétních marketingových aktivit a měření počtu uživatelů webových stránek, které reklama zaujala.

 

 

 • ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Zákonnost zpracování osobních údajů pro účely uvedené v bodě a):

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 1. Zákonnost zpracování osobních údajů v písmenech b) až c):

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Udělený souhlas je vždy dobrovolný a bezpodmínečný. Z toho vyplývá, že i když je subjekt údajů neposkytne, je oprávněn navštěvovat, prohlížet a používat webové stránky, online služby a produkty v rozsahu, v jakém nejsou soubory cookies nezbytné pro funkčnost a přístupnost webových stránek. Pokud je používání souborů cookies omezeno nebo zakázáno, může to mít vliv na funkčnost a dostupnost některých webových stránek a služeb poskytovatele webových služeb, což může způsobit, že některé nebo všechny vybrané služby nebudou plně funkční nebo dostupné.

 

 

 • ZÁKONNÁ POVINNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V rámci účelů od bodu a) až c) se zpracování osobních údajů neprovádí na základě zvláštního právního předpisu.

 

 

 • SEZNAM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Poskytování služeb v souvislosti s provozem webových stránek:

Při přístupu na webové stránky a jejich používání jsou shromažďovány osobní údaje, které jsou automaticky přenášeny na server správce. Následující informace se zaznamenávají bez zásahu a ukládají se, dokud nejsou automaticky vymazány. Uložené informace se skládají z IP adresy přistupujícího zařízení, data a času přístupu, názvu a adresy URL stahovaných souborů, webové stránky, ze které byl přístup uskutečněn (s odkazem na adresu URL), použitého prohlížeče a informací o operačním systému uživatele, jakož i názvu poskytovatele přístupu k internetu.

 

 1. Uložení soubory cookies v koncovém zařízení

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument podléhá právní ochraně a je duševním vlastnictvím společnosti Šperky s.r.o. Využití tohoto dokumentu je chráněno autorským zákonem dle slovenské a evropské legislativy.

 

 1. Uložené soubory cookies v koncovém zařízení

 

 

 • DOTČENÉ OSOBY

 

V rámci účelů v bodech a) až d) jsou dotčenými osobami uživatelé webových stránek provozovatele. 

 

 

 • LHŮTY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V rámci účelů uvedených v bodech a):

Dočasné soubory cookies se automaticky vymažou po zavření internetového prohlížeče a umožňují ukládání určitých informací pro usnadnění vyhledávání v prostředí webových stránek.

 

V rámci účelů b) až c):

Trvalé soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud nevyprší jejich platnost (např. několik týdnů, měsíců, ale ne déle než 13 měsíců, nebo dokud je sami nevymažete).

 

Každý návštěvník webových stránek může vymazat soubory cookies bez ohledu na to, zda jsou trvalé nebo dočasné.

 

 

 • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM PROVOZOVATELE

 

Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro poskytování služeb v souvislosti s provozem stránek na webu, pro zlepšení a zkvalitnění obsahu webu, pro prevenci a zajištění správného a bezpečného fungování systémů a postupů, jakož i pro zlepšení obsahu webu a postupů jako oprávněného zájmu provozovatele webu.

 

 

 • PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 

Provozovatel webových stránek používá na svých webových stránkách služby třetích stran, jako jsou metrické nástroje společnosti Google (Google Analytics, Google Tag Manager), tlačítka pro sdílení a lajkování na sociálních sítích Meta (např. Facebook, Instagram). Za účelem využívání těchto služeb nahrává provozovatel webových stránek do svého kódu kódy třetích stran, které mohou pro plnou funkčnost vyžadovat ukládání souborů cookies. To vede k přijímání souborů cookies třetími stranami. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookies třetích stran (soubory cookies, které přímo souvisejí s výkonem a cílením), mohou být vaše údaje přeneseny do zemí, v nichž tyto třetí strany sídlí (například do USA).

 

 

 • TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

Technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů jsou zpracována v interních předpisech správce. Bezpečnostní opatření jsou prováděna v oblastech fyzické a objektové bezpečnosti, bezpečnosti informací, ochrany šifrovaných informací, osobní administrativní bezpečnosti, ochrany citlivých informací a prostřednictvím přesně vymezených pravomocí a povinností stanovených v bezpečnostní politice organizace.

 

 

 • KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument podléhá právní ochraně a je duševním vlastnictvím společnosti Šperky s.r.o. Využití tohoto dokumentu je chráněno autorským zákonem dle slovenské a evropské legislativy.

 

V rámci bodů a) až c) jsou osobní údaje shromážděny prostřednictvím souborů cookies klasifikovány jako běžné osobní údaje. 

 

 

 • ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies slouží pouze k marketingovým účelům a nejsou zveřejňovány.

 

 

 • AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ NEBO PROFILOVÁNÍ

 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování.

 

 

 • TŘETÍ STRANY

 

Třetími stranami se rozumí jakýkoli jiný oprávněný subjekt, který může požádat o zpracování souborů cookies na základě právního základu založeného na čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 • PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Příjemci osobních údajů jsou společnosti Google a Meta, jejichž právní základ vychází z čl. 6 odst. 1 písmeno a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 • PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Dotčená osoba má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo podat žalobu u dozorového úřadu. Pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním e-mailu nebo kontaktováním správce na adrese uvedené na začátku tohoto dokumentu.


homeDomů

local_mall
cancel
cancel