Shop roku 2017

Kategorie

  Všeobecné obchodní podmínky Šperky Eshop CZ

   

  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  Kupujíci (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, vyplývajícími z  občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Šperky s.r.o. se sídlem Starozagorská 6, 040 23 Košice, IČO: 45551596, DIČ: 2023033276, IČ DPH: SK2023033276 a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Šperky s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu, a jejichž předmětem je nákup přes internetový obchod firmy Šperky s.r.o.

   

  OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

  Nabízíme Vám možnost online nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš Eshop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávky. Obsluha Eshopu je k dispozici denně od 8:00 do 16:30 telefonicky. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailem nebo písemně na naší adrese.
  Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkach, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodaním zboží. V jednotlivých, hlavně cenově náročnejších případech, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo na potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím. V případe, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzů zahraniční měny nebo ke změně ceny nebo dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit . Stejné oprávnění si vyhrazujeme v případě že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

  Pokud objednáváte zboží ze zahraničního e-shopu, je důležité zjistit si celní podmínky a průběh jejich uplatňování ve Vaší zemi. Prodávající nenese zodpovědnost za celní poplatky platné v zemi kupujícího.

  ZPŮSOB DODÁNÍ A DOBA DODÁNÍ

  Zboží zasíláme na dobírku Českou poštou, nebo kurýrní službou INTIME. Průměrná doba odeslání našeho zboží se pohybuje v rozmezí 24 – 48 hodin od potvrzení objednávky není-li uvedeno jinak. U zboží, které není skladem Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu termínu dodání Vašeho zboží. Objednávku je možné telefonicky stornovat, popřípadě upravit.

  Dodací lhůta v případě zboží, ktoré máme skladem je do max. 2 - 3 pracovních dnů.

   

  CENY ZBOŽÍ

  Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v čase objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny kurzů měn, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců.

  V ceně zboží není započteno poštovné a balné. Při objednávce nad 1000 Kč neplatíte poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky dostupná v elektronické formě jako soubor PDF přímo ve Vašem účte po přihlášení,  může být zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, nebo je připojená ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

  Věrnostní body

  Na naší webové stránce u jednotlivých produktů stále vidíte, kolik bodů můžete získat nákupem daného výrobku a jakou hodnotu má Váš slevový kupon. Abyste mohl(a) uplatnit slevové kupony z vytvořených objednávek, musíte být zaregistrován(a) na naší webové stránce. U objednávky s více produkty se Vám tyto body sčítají. Nasbírané body si na slevový kupon můžete změnit přímo na svém kontě. Klikněte na kolonku „věrnostní body“ a tam potvrdíte, že si přejete změnit body na slevový kupon. Potom Vám systém vygeneruje kód, který zadáte při další objednávce. Podle počtu bodů Vám bude odečtena adekvátní částka z hodnoty Vaší objednávky. Kupony můžete uplatnit po 14 dnech od převzetí poslední zásilky. V případě, že od poslední objednávky uběhlo více než 14 dní a Vy chcete kupon uplatnit ihned, přidáme Vám jej na požádání do objednávky přímo v našem e-shopu.

  Slevy není možné kombinovat a nelze je směňovat za finanční hodnotu.

  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  Kupující soukromá osoba / bez přiděleného IČ / má podle Zákona č.102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy si můžete u nás uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (emailem na adresu podpora-cz@sperky-eshop.cz), spolu s číslem daňového dokladu / faktury / a číslem Vašeho bankovního účtu. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení ZDE vf_cz.doc. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

  Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

  • Zboží musí být důkladně zabaleno
  • Zboží nesmí jevit známky užívání
  • Zboží musí být kompletní!
  • Zboží je potřeba zaslat s dokladem o nákupu
  • Zboží nezasílejte na dobírku ani kurýrem. V případě zaslání zboží na dobírku ani kurýrem tato nebude přijata.
  • Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám.
  • V případě osobního doručení zboží je potřeba domluvit si termín schůzky.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžite informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího rešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

  Kupujícímu je doporučeno doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.
  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílajícího.

   

  Závazky obchodníka v případě odstoupení od smlouvy

  1.   Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, případně včetně nákladů na dodání, bez zbytečné prodlevy, a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 11.

  Obchodník použije k vrácení plateb uvedených v prvním pododstavci stejný platební prostředek jako spotřebitel při provedení počáteční transakce, s výjimkou případů, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení platby, a za předpokladu, že spotřebiteli tím nevzniknou žádné další poplatky.

  2.   Aniž je dotčen odstavec 1, obchodník není povinen uhradit dodatečné náklady související s dodáním, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání, které obchodník nabízí.

  3.   Pokud obchodník nenabídl, že zboží osobně vyzvedne, může v případě kupních smluv s vrácením plateb počkat do té doby, než zboží obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

   

  Závazky spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

  1.   Spotřebitel zašle zboží zpět nebo je předá obchodníkovi či osobě obchodníkem pověřené k jeho převzetí bez zbytečné prodlevy, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi sdělil v souladu s článkem 11 své rozhodnutí od smlouvy odstoupit, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží, ledaže obchodník souhlasil s jejich převzetím nebo neinformoval spotřebitele o tom, že je nese spotřebitel sám.

  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kdy zboží bylo doručeno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy, vyzvedne obchodník zboží na své náklady, pokud povaha zboží obvykle neumožňuje odeslat je zpět poštou.

  2.   Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel není v žádném případě odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, pokud obchodník neposkytl informace o právu odstoupit od smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. h).

  3.   Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy po předložení žádosti podle čl. 7 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 8, zaplatí obchodníkovi částku úměrnou rozsahu služeb poskytnutých do doby, kdy spotřebitel informoval obchodníka o uplatnění práva odstoupit od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem smlouvy. Úměrná částka, kterou má spotřebitel zaplatit obchodníkovi, se vypočítá na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Je-li celková cena nepřiměřeně vysoká, úměrná částka se vypočítá na základě tržní hodnoty dodaného zboží nebo poskytnuté služby.

   

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k Vaší spokojenosti individuální dohodou.

  Kupujícímu je doporučeno doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.

  Reklamace je zahájena doručením reklamovaného výrobku do sídla naší společnosti.

   

  ZÁRUČNÍ DOBA

  Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právnych předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republice. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.


  Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním  výrobku. Za vady zapríčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

   

  UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  Kupujícímu se doporučuje doručeno zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné vady zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po probrání. Jinak je dodávka považována za kompletní a bez chyb. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.

  Reklamaci můžete uplatnit písemně, e-mailem na reklamacie@sperky-eshop.sk
  Zboží odešlete na naší adresu s oznámením o reklamaci. Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a originál daňového dokladu.
  V souladu s právnímí předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnezbytnější a údaje chránime před zneužitím. Naše práce s osobnímí údaji plně podléhá zákonným normám, zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů.

  Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a dalších Vašich činnostech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Jakékoliv údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupech získame, chránime před zneužitím, neposkytujeme ich (vyjma společností zabezpečujících spediční služby nebo platební styk) a slouží jenom ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

  Vyhrazujeme si právo použít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takovémto e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

  Používaním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďovaním a používaním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

  V Košicích 1.3.2011

  Šperky s.r.o.

   

   

   


  DomůDomů

  • katalog
  • banner
  X
  Pro účely přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies.
  Souhlasím
  Více informací