Kategorie

Statut soutěže – Velká valentýnská soutěž

Motto: S NÁMI VYHRÁVÁ KAŽDÝ

Organizátor soutěže

Motivační soutěž "Velká valentýnská soutěž" pořádá společnost Šperky s.r.o. se sídlem Starozagorská 6, 040 23, Košice, IČO: 455 515 96, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., vložka č.: 25690/V, (dále jen "organizátor soutěže"). Soutěž se řídí výhradně tímto statutem soutěže (dále jen "statut"), který popisuje práva a povinnosti účastníků soutěže a pravidla motivační soutěže (dále jen "soutěž").

Podmínky soutěže:

- Olajkujte příspěvek.

- Sdílejte příspěvek.

- Do komentáře napište, kterou cenu chcete vyhrát. 

- Označte v komentáři osobu, které byste výhru taky přáli.

- Sledujte a lajkujte naši stránku na Facebooku.

Ceny:

 1. cena: dárkový poukaz v hodnotě 2800 Kč na nákup na našich webových stránkách.
 2. cena: sada pro péči o ruce Silk Care od společnosti Inginails.
 3. cena: 10× 30% sleva na 3 nákupy během tří měsíců.

Jména výherců budou zveřejněna na našich stránkách na Facebooku a Instagramu.

Soutěž končí 15.2.2023

Stav soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby ("účastníci"), které v průběhu soutěže současně splní podmínky stanovené v těchto pravidlech. Soutěž se vztahuje na výrobky prodávané prostřednictvím webových stránek https://sperky-eshop.cz.

(dále jen "soutěžní produkt")

Doba trvání soutěže

Soutěž začíná 3. 2. 2023 a končí 15. 2. 2023.

Pravidla soutěže

Výherci soutěže budou určeni losováním, přičemž účastníci budou do losování zařazeni na základě splnění podmínek pro účast v soutěži a pravidel stanovených pro zařazení účastníků do soutěže.

Pravidla pro zařazení účastníků do soutěže:

- Nákup šperků v jakékoli hodnotě (soutěž o druhou a třetí cenu není vázána na nákup a může se jí zúčastnit každý, kdo splní podmínky soutěže).

- olajkujte soutěžní banner

- označte v komentářích alespoň jednu osobu

- a zároveň se každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jednou.

Soutěžní ceny

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 1. Účast: Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo splňují stanovené podmínky a mají bydliště v [Česká republika].
 2. Období.
 3. Abyste se mohli zúčastnit soutěže, musíte:
 4. a) lajknout příspěvek na naší stránce na sociálních sítích.
 5. b) zanechte pod příspěvkem komentář se jménem osoby, které byste chtěli věnovat 2. a 3. cenu soutěže.
 6. c) Soutěž o 2. a 3. cenu není vázána na nákup.
 7. Ceny:

Chcete-li se zúčastnit a hrát o první cenu, musíte do 14. února 2023 nakoupit v našem e-shopu za libovolnou částku a budete zařazeni do soutěže o hlavní cenu. Stačí, když na adrese https://sperky-eshop.cz/love zadáte číslo své objednávky.

 1. a) První cena: poukázka v hodnotě vašeho nákupu, kterou můžete použít na jakýkoli nákup našich produktů.
 2. b) Druhá cena: sada pro péči o ruce Silk Care
 3. c) Třetí cena: 30% sleva na 3 nákupy během tří měsíců.
 4. d) Čtvrtá cena: Všichni soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže, budou odměněni katalogem plným slev na naše produkty.
 5. Výběr vítěze

Oznámení výherce: Výherci budou kontaktováni e-mailem do 20. února 2023.

Jména výherců budou zveřejněna na našich stránkách na Facebooku a Instagramu.

Závěrečná ustanovení: Účastí v této soutěži vyjadřují účastníci souhlas s těmito podmínkami a potvrzují, že budou dodržovat všechny stanovené požadavky. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo upravit.

Odpovědnost organizátora soutěže

Na ceny není právní nárok. Na výhru z této soutěže se nevztahují žádné právní kroky ani žádné jiné protiplnění či kompenzace finanční či nefinanční povahy. Žádnou cenu nelze vyměnit za peněžní ani nepeněžní plnění. Výherce nemůže převést právo na výhru na třetí osobu. Organizátor soutěže nehradí žádné náklady, které účastníkům vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži nebo s výhrou, pokud se k tomu nezavázal v těchto pravidlech soutěže. Nebezpečí škody na výhrách přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za vady výher nebo škody vzniklé v souvislosti s jejich používáním.

Daně

V případě fyzických osob jsou od daně z příjmů ve smyslu zákona č. 595/2003 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP), osvobozeny výhry, jejichž hodnota nepřesahuje 9800 Kč. Výhry ze soutěže přesahující 9800 Kč jsou pro výherce ostatním příjmem ve smyslu ZDP a příjem přesahující 9800 Kč se zahrnuje do základu daně. Výherce je povinen vypořádat daňovou povinnost související s výhrou podle těchto pravidel ve svém daňovém přiznání. Organizátor soutěže oznámí výherci hodnotu výhry.

Zvláštní ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této soutěže a rovněž si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, pozastavit, upravit, změnit nebo zrušit z důvodů hodných zvláštního zřetele. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže je rozhodnutí organizátora soutěže konečné a závazné. Pokud pořadatel zjistí, že výherce poskytl pro účely soutěže nepravdivé údaje nebo informace, je oprávněn takového výherce ze soutěže vyloučit.

Zpracování osobních údajů účastníka se řídí ustanoveními zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení a určení výherců spotřebitelské soutěže v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Hodnocení a udělování cen

Výherci budou vylosováni: 16.2.2023

Výherce soutěže bude informován individuálně e-mailem. Pokud výherce nebude k zastižení ani po opakovaném kontaktování e-mailem (výherce bude kontaktován minimálně 2krát) nebo pokud se organizátorovi soutěže nepodaří výherce kontaktovat, předá organizátor výhru náhradníkovi, čímž nekontaktovaný výherce ztrácí možnost výhru získat. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat, proběhne dodatečné kolo losování v náhradním termínu, a pokud se některého z výherců nepodaří kontaktovat ani v dodatečném kole losování, příslušná výhra propadá ve prospěch organizátora.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit tato pravidla prostřednictvím písemných dodatků k těmto pravidlům. Za dodržování pravidel této soutěže odpovídá organizátor soutěže. Účastí v soutěži vyjadřují účastníci soutěže souhlas s pravidly soutěže uvedenými v tomto statutu.

 

V Košicích dne 1.2.2023


homeDomů

local_mall
cancel
cancel